განახლებული ჩაფიძის გულის ცენტრის გახსნა (09.11.2013)