ინტერვენციული მკურნალობა

კარდიოვასკულარული ინტერვენციების განყოფილებაში დღეისათვის ჩატარებულია  13000-ზე  მეტი კორონაროგრაფია  და   4000-მდე  კორონარული ინტერვენცია (სტენტირება).

კარდიოვასკულარული ინტერვენციების განყოფილებაში პაციენტებსუტარდებათ შემდეგი ინტერვენციული სამკურნალო პროცედურები:

1.   კორონარული არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,
2.   თირკმლის არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

3.   ვისცერალური არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

4.   ზედა და ქვედა კიდურების  არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

5.   სხვადასხვა სიხლძარღვების ემბოლიზაცია სისხლდენებისა და სიმსივნეების დროს,

6.   პერიკარდიოცენტეზი,

7.  “კავა ფილტრის” იმპლანტაცია.