•   მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაცია
  •  რითმის ხანგრძლივი მონიტორის - მარყუჟოვანი ჩამწერის (Loop Recorder) იმპლანტაცია 
  •  კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორის (ICD) იმპლანტაცია
  •  სამკამერიანი კარდიოსტიმულატორის - რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია (CRT-P)
  •  რესინქრონიზატორ-დეფიბრილატორის (CRT-D) იმპლანტაცია
  •  ტაქიარითმიების კარდიოვერსია (ელექტრული, ფარმაკოლოგიური)
  •  ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა
  •  არითმიების რადიოსიხშირული აბლაცია (RFA)