დეპარტამენტები

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ზურა ნიპარიშვილი

რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - კახა ბეგაშვილი

მეორადი პრევენციის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - სოფიო ცხვედაძე

რეაბილიტაციის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ნონა დოლიძე

რითმოლოგიის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - კახაბერ ეცადაშვილი

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - მიხეილ წვერავა

ქირურგიის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ზვიად ბახუტაშვილი

კარდიოლოგიის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - სოფიო უნგიაძე

ხარისხის მართვის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - თენგიზ ვერულავა

ადამიანური რესურსების მართვისა და უწყვეტი განათლების დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ოთარ ვასაძე

პულმონოლოგიის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - თამაზ მაღლაკელიძე

თერაპიისა და სამედიცინო კვლევების დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ვახტანგ ჭუმბურიძე

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - მიხეილ ირემაძე

გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - ივა ხოჭოლავა

ინტერვენციული მედიცინის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - პროფ. ალექსანდრე ალადაშვილი

ამბულატორიული დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი - დავით იოსელიანი

რეგისტრატურა, ხელმძღვანელი - მარიკა აღდგომელაშვილი