ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა“ მთავარი რედაქტორი

განათლება:

1984-1990 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;;

1997 - იორკის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ეკონომიკის ცენტრი (დიდი ბრიტანეთი);

1998 - სტაჟირება ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სოციალური დაზღვევა, სადაზღვევო საქმე (მაგდებურგის ლენდის სამედიცინო დაზღვევის კომპანია, გერმანია); 

2000 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი;

2000 -  ტრენინგი სამედიცინო დახმარების ხარისხის მართვაში და ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებაში (ნიდერლანდების პროფილაქტიკისა და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია, უტრეხტი, ჰააგა);

2008 - ტრენინგი ჯანდაცვის ეკონომიკაში, სადაზღვევო საქმეში, რისკის მენეჯმენტში, მართულ ჯანდაცვაში (სკრენტონის უნივერსიტეტი, აშშ);

2008 - ტრენინგი სამედიცინო განათლების ხარისხში (სამხრეთის სამედიცინო უნივერსიტეტი, გუანჯოუ, ჩინეთი);

2012 - ტრენინგი კვლევის მეთოდები ჯანდაცვაში (ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამა, მაასტრიხტის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები).

ძირითადი საქმიანობა:

1990-1996 - სენაკის საავადმყოფოს ექიმი

1996-2007 - სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფილიალის უფროსი;

2005-2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ეკონომიკის და დაზღვევის კათედრის უფროსი, სრული პროფესორი;

2011-2012 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი; 

2013 წლიდან - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის დირექტორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ და "სადაზღვევო საქმე“ ხელმძღვანელი;

2015 წლიდან - სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" რედაქტორი.

2015 წლიდან - აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

 

პუბლიკაციები: 

70-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. გამოცემული აქვს წიგნები: 2000 - ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებები ნიდერლანდებში; 2000 - ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში; 2001 - Health care system in Georgia; 2003 - ჯანდაცვის ეკონომიკა; 2009 - ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა; 2016 - ჯანდაცვის პოლიტიკა.