რას ვმკურნალობთ

თერაპიული ნოზოლოგიები

(კარდიოლოგიური განყოფილება, ინტენსიური თერაპიის განყოფილება, ინტერვენციული მედიცინის გამყოფილება)

-        მწვავე კორონარული სინდრომი
-        მიოკარდიუმის ინფარქტი
-        სტენოკარდია
-        კარდიოგენული შოკი
-        გულის არითმიები
-        გულის გაჩერება / პარკუჭთა ფიბრილაცია
-        ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია
-        გულის უკმარისობა
-        არტერიული ჰიპერტენზია
-        გულის მანკები
-        ენდოკარდიტი
-        მიოკარდიტი
-        პერიკარდიტი
-        კარდიომიოპათიები კარდიოლოგიური პათოლოგიის თანხმლები ისეთი დაავადების ადექვატური და მაღალპროფესიულ მართვა, როგორიცაა:

o   შაქრიანი დიაბეტი,
o   ფილტვების ქრ. ობსტრუქციული დაავდება,
o   პნევმონიები,
o   პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადებები,
o   რევმატული დაავადებები და სხვ.ქირურგიული ნოზოლოგიები

(კარდიოქირურგიული განყოფილება)

   სარქვლის პლასტიკა: ანულოპლასტიკა, კარედების პლასტიკა, ხელოვნური ქორდები,

 • მიტრალური
 • აორტალური
 • სამკარედიანი სარქველი

   სარქვლის პროტეზირება:
o   ერთი ან ორი სარქვლის (მექანიკური, ბიოლოგიური) სარქვლის პროტეზირება.

   კორონარული შუნტირება:
o   ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში ან - მომუშავე გულზე.
o   კორონარული შუნტირება შესაძლებელია იზოლირებულად ან სარქვლის პროტეზირებასთან (პლასტიკასთან) ერთად.

   სხვა პროცედურები:

 • ანევრიზმის რეზექცია/პლიკაცია
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა
 • აღმავალი აორტის პლასტიკა/პროტეზირება
 • აორტის რკალის პროტეზირება
 • გულის სიმსივნის (მიქსომა) ამოკვეთა
 • პერიკარდიოტომია
 • გულის სხვადასხვა ტრამვები

   ბენტალის პროცედურა: აორტალური სარქვლის, აღმავალი აორტის და აორტის სარქვლის პროტეზირება

   იაკუბის პროცედურა: აღმავალი აორტის პროტეზირება

   გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები:

 • ბოტალის სადინარი
 • აორტის კოარქტაცია
 • წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი

სისხლძარღვთა პათოლოგია

(ანგიოლოგიური განყოფილება)

დიაგნოსტიკური პროცედურები:

 • მხარ-გოჯის ინდექსის განსაზღვრა;
 • ფოტოპლეტიზმოგრაფია;
 • მაგისტრალური არტერიებისა და ვენების დუპლექს-სონოგრაფია;
 • პერიფერიული არტერიებისა და ვენების რენტგენოკონტრასტული კვლევა.

სამკურნალო ჩარევები:

 • რეკონსტრუქციული ოპერაციები  აორტასა და მის ტოტებზე (მათ შორის - ანევრიზმის ლიკვიდაცია და პროთეზირება);
 • საძილე არტერიიდან ენდარტერექტომია ინსულტის პრევენციის მიზნით;
 • პერიფერიულ არტერიებზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები მაობლიტირებელი დაავადებების დროს;
 • „დიაბეტური ტერფის“ კომპლექსური მკურნალობა;
 • ვენური და ლიმფური სისტემების დაავადებების კონსერვატული და ქირურგიული მკურნალობა;
 • პერიფერიულ სისხლძარღვთა დაავადებების ენდოვასკულური მკურნალობა (ბალონირება, სტენტირება, ემბოლიზაცია)