სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

მეორადი პრევენციის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

რეაბილიტაციის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

რითმოლოგიის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

ქირურგიის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

კარდიოლოგიის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

ადამიანური რესურსების მართვისა და უწყვეტი განათლების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

პულმონოლოგიის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

თერაპიისა და სამედიცინო კვლევების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

ინტერვენციული მედიცინის დეპარტამენტი

ამბულატორიული დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

რეგისტრატურა