გულის მიტრალური სარქველის ხელოვნური სარქვლით ჩანაცვლების ოპერაცია

გულის მიტრალური სარქველი სისხლს ერთი მიმართულებით მარცხენა წინაგულიდან მარცხენა პარკუჭისკენ ატარებს. სარქველის დაზიანება შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი, რომლის დროს გული ვერ უზრუნველყოფს სისხლის საჭირო რაოდენობით გატარებას და მისი ერთი მიმართულებით მოძრაობას. ასეთი პათოლოგიის დროს ხდება გულის მიტრალური სარქველის ხელოვნური სარქვლით ჩანაცვლება.

გულის მიტრალური სარქველის ხელოვნური სარქვლით ჩანაცვლების ოპერაცია წამოებულია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, გ.ჩაფიძის გულის ცენტრის კარდიო-ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფესორ ზვიად ბახუტაშვილის მიერ.