ინვაზიური დიაგნოსტიკა

2009 წელს ცენტრში  ამოქმედდა  უახლესი მოდელის სტაციონარული ანგიოკარდიოგრაფიული დანადგარით /ALLURA X per FD 10/PHILIPS/  აღჭურვილი გულსისხლძარღვთა კათეტერიზაციის მეორე ლაბორატორია, რომელიც იძლევა გულისა და სისხლძარღვების უმაღლესი ხარისხის რენტგენგამოსახულების (კორონაროგრამა, ვენტრიკულოგრამა) მიღების საშუალებას, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს წინაპირობაა იმისა, რომ პაციენტებისათვის ინვაზიური და ინტერვენციული პროცედურები ჩატარდეს  თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების  დონეზე.


კარდიოვასკულარული ინტერვენციების განყოფილებაში პაციენტებს უტარდებათ:

ინვაზიური დიაგნოსტიკური პროცედურები:

 1. სელექტიური კორონაროგრაფია
 2. ვენტრიკულოგრაფია
 3. შუნტოგრაფია (აორტო-კორონარული შუნტირების ოპერაციის შემდეგ)
 4. გულის და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაცია, მანომეტრით და  ოქსიმეტრიით.
 5. ანგიოპულმონოგრაფია
 6. აორტოგრაფია
 7. კავაგრაფია და ფლებოგრაფია
 8. საძილე და ხერხემლის არტერიების ანგიოგრაფია
 9. თირკმლის არტერიების ანგიოგრაფია
 10. ზედა კიდურების  არტერიების ანგიოგრაფია
 11. ვისცერალური  არტერიების ანგიოგრაფია
 12. ქვედა კიდურების არტერიების ანგიოგრაფია
 13. პერიკარდის სადიაგნოზო პუნქცია

ტელ.: -  2 402 317 (+148) / 2 402 322 (+148)