არითმიების მკურნალობა

2012 წლიდან აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელ კარდიოლოგიის ცენტრში გაიხსნა რითმოლოგიური დეპარტამენტი. არითმიების მედიკამენტური მართვის გარდა კლინიკაში ხორციელდება ინვაზიური პროცედურები, როგორიცაა;
  • მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაცია

  • რითმის ხანგრძლივი მონიტორის - მარყუჟოვანი ჩამწერის (Loop Recorder) 
  • იმპლანტაციაკარდიოვერტერ-დეფიბრილატორის (ICD) იმპლანტაციასამკამერიანი
  • კარდიოსტიმულატორის - რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია 
  • (CRT-P)რესინქრონიზატორ-დეფიბრილატორის (CRT-D) იმპლანტაცია
  • ტაქიარითმიების კარდიოვერსია (ელექტრული, ფარმაკოლოგიური)
  • ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა
  • არითმიების რადიოსიხშირული აბლაცია (RFA)

დეპარტამენტი თანამშრომლობს დარგის მსოფლიო ლიდერებთან, როგორიცაა Medtronic, Biotronik, LivaNova.
 რითმოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახაბერ ეცადაშვილი