ინტერვენციული მკურნალობა

 კარდიოვასკულარული ინტერვენციების განყოფილებაში დღეისათვის ჩატარებულია  13000-ზე  მეტი კორონაროგრაფია  და   4000-მდე  კორონარული ინტერვენცია (სტენტირება).

კარდიოვასკულარული ინტერვენციების განყოფილებაში პაციენტებსუტარდებათ შემდეგი ინტერვენციული სამკურნალო პროცედურები:

1.   კორონარული არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,
2.   თირკმლის არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

3.   ვისცერალური არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

4.   ზედა და ქვედა კიდურების  არტერიების ბალონური დილატაცია და სტენტირება,

5.   სხვადასხვა სიხლძარღვების ემბოლიზაცია სისხლდენებისა და სიმსივნეების დროს,

6.   პერიკარდიოცენტეზი,

7.  “კავა ფილტრის” იმპლანტაცია.

ალექსანდრე ალადაშვილი
აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ინტერვენციული მედიცინის დეპარტამენტის უფროსი

  •  საქართველოში პირველი კორონაროგრაფია (1997 წ)
  •  საქართველოში პირველი კორონარული სტენტირება (1998)
  •  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის შინაგან სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  • საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი
  • საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
  • ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი