ზაზა ლაზარაშვილი

"აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის“ სამედიცინო დირექტორი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ანგიოქირურგიის, ანგიოლოგიის, ფლებოლოგიის სპეციალისტი.

1990-1994 - რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო, ზოგადი ქირურგი;

1994-1998 - ქ. მოსკოვის აკად. ბაკულევის სახ.გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი-ასპირანტი

1998-1999 - საქართველოს ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ექიმი-ანგიოქირურგი;

1999 - ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების გამგე;

2001-2004 - თსსუ ქირურგიულ სნეულებათა  კათედრა, მიწვეული პროფესორი.

პროფესიული საზოგადოების წევრობა: საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაცია-თავმჯდომარე; საქ. ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგების საზოგადოება (ESVS)-წევრი, ევროპის ვენური ფორუმი (EVF)-დამფუძნებელი წევრი; ევროპის ენდოვასკულური მედიცინისა და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია (CIRSE)- წევრი.

პუბლიკაციები: 22 სამეცნიერო პუბლიკაცია.