სოფიო უნგიაძე

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

განათლება 2004 წელს დაამთვრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005-2008 წლებში გახლდათ უმცროსი ექიმი. 2015 წელს სწავლა განაგრძო თბ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მედიცინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა).

სამუშაო გამოცდილება ჩაფიძის კლინიკაში სხვადასხვა დროს მუშაობდა გადაუდებელი დახმარების, კარდიოლოგიის და ამბულატორიულ დეპარტამენტებში. 2009 წლიდან დღემდე მუშაობს კარდიოლოგად (Co-Investigator) - მრავალცენტრული ორმაგი ბრმა რანდომიზირებულ კვლევებში, 2016 წლიდან კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელია.

ლიცენზიები 2004 წ. ექიმი  (თბ. სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დიპლომი) 2008 წ. კარდიოლოგი - (საქ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ გაცემული სერთიფიკატი)

წევრობა 2013 წ. ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაცია (ESC), 2014 წ. საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაცია (GSC), 2015 წ. ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გულის უკმარისობის ასოციაცია (HFA).

ტრენინგები, სერთიფიკატები  2009-2013 წ. "Good Clinical Practice for Investigators" GCP,  2010 წ. ინტენსიური თერაპიის და ქირურგიის დეპარტამენტი. კორონარული  და სარქვლოვანი დაავადების მქონე პაციენტების პრეოპერაციული მომზადება, პოსტოპერაციული მართვის კურსი. ბად-კროცინგენის გულის ცენტრი, გერმანია. 2012 წ. გულის სარქვლოვანი დეფექტის  მქონე პაციენტების ამბულატორული მართვა. ფრაიბურის საუნივერსიტეტო კლინიკა-ბად-კროცინგენის გულის ცენტრი, გერმანია

კლინიკური კვლევები, პროექტები 2009 წ. ექიმი მკლევარი (Co-Investigator) Topcat, Plato, Champion, Antera, Redeem, ATPCI, LEAP. 2012 წ. ტრენინგის ხელმძღვანელი - გადაუდებელი კარდიოლოგიური მდგომარეობების პრეოპერაციული მართვა, საქართველო.