ბესარიონ ჯაშიაშვილი

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი-რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი