გერმანე ლომთათიძე

"აკად გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის“ ექიმი-კარდიოლოგი, რადიოლოგი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

1997 წლიდან-დღემდე ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი.

1998-1999 - მიწვეული ექიმ-კარდიოლოგი, რადიოლოგი ბად კროცინგენის გულის ცენტრში (გერმანია).

პუბლიკაციები: 38 სამეცნიერო შრომის ავტორი.