სკრინინგ ცენტრები

მეორადი პრევენციის გასაუმჯობესებლად, ცენტრიდან გაწერილ ავადმყოფებზე მონიტორინგის განსახორციელებლად (მათ შორის - ელექტრონული ჯანმრთელობის/მობილური ტელემედიცინის მეთოდის გამოყენებით) და ონლაინ-კონსულტაციების ჩასატარებლად საქართველოს რეგიონებსა და ქალაქებში დაგეგმილია სკრინინგ ცენტრების ჩამოყალიბება.