პროფესიული განათლება

საექთნო განათლება

ჩაფიძის გულის ცენტრის საექთნო სამსახურს მომზადებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განათლების შემდეგი...

უწყვეტი განათლების კურსები

პერსონალის გადამზადების/უსგ სერტიფიცირებული კურსებითარიღითემამსმენელებირაოდენობა01.10.-22.10.2014 ურგენტული კარდიოვასკულური პათოლოგიის მართვა...

რეზიდენტურა

2016 წელს ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებდა სარეზიდენტო პროგრამა "კარდიოლოგია“ – 8 რეზიდენტი.   რეზიდენტურის პროგრამაში მიღება  აკად....

დიპლომამდელი განათლება

საუნივერსიტეტო კლინიკა 2014 წლის 14 თებერვლიდან ჩაფიძის გულის ცენტრი წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ)...