• 24/7

  • თბილისი, 0159, ნ. ჯავახიშვილის №1

  • 2 402 301

საექთნო განათლება

ჩაფიძის გულის ცენტრის საექთნო სამსახურს მომზადებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განათლების შემდეგი...

უწყვეტი განათლების კურსები

პერსონალის გადამზადების/უსგ სერტიფიცირებული კურსებითარიღითემამსმენელებირაოდენობა01.10.-22.10.2014 ურგენტული კარდიოვასკულური პათოლოგიის მართვა...

რეზიდენტურა

    აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი აცხადებს მიღებას სარეზიდენტო პროგრამაზე "კარდიოლოგია“. აუცილებელი მოთხოვნები:...

დიპლომამდელი განათლება

საუნივერსიტეტო კლინიკა 2014 წლის 14 თებერვლიდან ჩაფიძის გულის ცენტრი წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ)...