ნინა ჟვანია

ნინა ჟვანია

 

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი კარდიოლოგი, მედიცინის  აკადემიური  დოქტორი.


ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  მოწვეული პროფესორი, თბილისის  გრიგოლ რობაქიძის სრული  პროფესორი, New Vision  University  მოწვეული პროფესორი.


საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტი www.gmwa.org.ge ; სამეცნიერო პრაქტიკული  ჟურნალის "  Actual Topics on Women’s Health” www.actualtopicswomenshealth” მთავარი რედაქტრი, ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის  www. mwia.net  ცენტრალური ევროპის ვიცე პრეზიდენტი. 2004-2007წწ. ევროპის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

 

განათლება: 


1992-1993  თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი

1972-1975 თბილისის სახელმწიფო საედიცინო ინსტიტუტის ასპირანტი   

1972წ წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი          

 1980წ.   თბილისის სააახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა სპეციალობით კარდიოლოგია.  


სამეცნიერო ხარისხი მედიცინის აკადემიური დოქოტრი, პროფესორი.


შრომითი აქტიობა 


2015 წ-დან დღემდე გ. ჩაფიძის  გადაუდებელი კარდიოლოგიის  ცენტრის  ექიმი კარდიოლოგი

2012-2015წწ. დავით კოდუას სამედიცინო ცენტრის ექიმი კარდიოლოგი

2012-2015წწ. დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის კონსულტანტი კარდიოლოგი.

1995-2012 წწ. ი. ჯავახიშვილის სახ, თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრის შპს " ლეცკომბინატი N1  ექიმი კარდიოლოგი

1998-2004წწ. გაეროს ოფისის ექიმი საქართველოში 

1975-1992წწ. ექსპერიმენტული და კლინიკური თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის: 

  • მიოკარდიუმის მწვავე  ინფარქტის გაყოფილების  უფროსი მეცნიერი მუშაკი 

  • მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის განყოფილება -უმცროსი მეცნიერი მუშაკი
  • ელექტროკარდიოგრაფიის  კაბინეტის გამგე
  • ელექტროკარდიოგრაფიის კაბინეტის ექიმი ორდინატორი

 პედაგოგიური  საქმიანობა 


2020წლიდან დღემდე New Vision University ს  ასოცირებული პროფესორი

2017 წლიდან დღემდე  გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; 

2012-2017 წწ. თბილისის პეტრე  შოთაძის სახ. სამედიცინო აკადემიის  ასოცირებული პროფესორი.

2015წლიდან დღემდე ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი

2012-2015 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი  "შინაგანი  სნეულებები , ამბულატორული თერაპია” ბაზა- შპს "დეკა“

2003-2004 ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სინაგან სნეულებატა კათედრის პროფესორი

 

 მონაწილეობა საერთაშორისო კონგრესებში და კონფერენციებში. 


მრავალი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციის და კონგრესის მონაწილე. საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტის აქტიობიდან გამომდინარე- ექიმ  ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის 3 საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზატორი და წამყვანი

2019 წ. თბილისი; 

2012 წ.  ბათუმი; 

2006 წ.  თბილისი.


მოხსენებით გამოსვლა საერთაშორისო კონგრესებზე და კონფერენციებზე.

2019წ. თბილისი  ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის რეგიოანალურ კონგრესი 

2016წ. მოსკოვი ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის რეგიოანალურ კონგრესი 

2013წ. სეული, ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის მსოფლიო კონგრესი 

2012წ. ბათუმი, მოხსენება ექიმ ქალთა ასოციაციის ცენტრალური ევროპის საერთაშორისო კონგრესი 

2010წ. პარიზი,   ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის სამხრეთ ევროპის რეგიონალურ კონგრესი.

2007წ. აკრა, ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის მსოფლიო კონგრესი

2007წ. რომი, ვორქშოპის წამყვანი ექიმ ქალთა ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესზე 

2002წ. ტრენინგი " გენდერის როლი ჯანმრტელობასა და ჯანმრთელობის დაცვაში ლონდონი. 

2003წ. ტრენინგის "გენდერის როლი ჯანმრთელობასა დ ჯანმრთელობის დაცვაში " ცატარება. 

 

2000 წ დან დღემდე  საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტის აქტიობიდან გამომდინარე- მრავალი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორი და სპიკერი საქართველოში (თბილის, გურჯაანი, ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი,  ახალციხე, წყალტუბო.) 

              

2013 წ  რუსთაველის ეროვნული ფონდის საკონფერენციო გრანტით დაფინანსებული  პროექტრის ხელმძღვანელი, "ქართული ნატურალური პროდუქტები შინაგან დაავადებათა მკურნალობაში“.

2017 – 2021წწ.  პროექტის  "Feasibility trial of an adapted pulmonary rehabilitation programme in Georgia (Randomised controlled feasibility trial) "ფილტვის რეაბილიტაციის ადაპტირებული პროგრამის ტექნიკურ-ეკონომიკური ტესტირება საქართველოში (რანდომიზებული კონტროლირებადი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა)“   ხელმძღვანელი კომიტეტის წევრი -მონიტორი.


გამოქვეყნებული შრომები:


45 გამოქვეყნებული შრომის ავტორი, მათ შორის -2 საერთაშორისო პუბლიკაცია. 

2012 წლიდან დღემდე საერთაშორისო ჟურნალის "Actual Topics on Women Health“

მთავარი რედაქტორი:  www.actualtopicswomenhealth.org, დღეისთვის გამოსულია ჟურნალის 12 ნომერი. 

2012 წიგნი "წითელი ყურძნის ექსტრაქტების ანტიათეროგენული აქტიობა“ რედაქტორი              

2010 წ წიგნი "ქალი მუდამ ჯანმრთელი და ახალგაზრდა “ იდეის ავტორი,  პროექტის ხელმძღვანელი და რედაქტორი. 


 საერთაშორისო და ეროვნული ასოციაციების წევრობა


2023 წლიდან ევროპის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

1999- დან დღემდე საქართველოს ექიმ ქალთ ა ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი 

2004-2007 ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის ვიცე პრეზიდენტი 

საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი

ევროპის კარდიოლოგთა  საზოგადოების წევრი

1992-1996წწ ამერიკულ საქართველოს ჰუმანიტარული ფონდის " ქართული ფუნდამენტი“ დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. 

1991- 2001წწ საქველმოქმედო ფონდის "Sheraton Metekhi Palace Hotel- Lady Club”  კლუბის წევრი. 

დაგვიმეგობრდით

trance