ჰენრიხ ჰერმანის ვიზიტი „აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრში“

ჰენრიხ ჰერმანის ვიზიტი „აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრში“

კომპანია “KTQ” გერმანიასა და მთლიანად ევროკავშირის ქვეყნებში ატარებს სამედიცინო დაწესებულებების ხარისხის შეფასებას და გასცემს შესაბამის სერტიფიკატს, რომელიც აძლევს საშუალებას ჰოსპიტალს ითანამშრომლოს სადაზღვევო კომპანიებთან და ასევე მიიღოს დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამებით, რადგან მათი მომსახურების ხარისხი შეესაბამება უმაღლეს სტანდარტებს.
„აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი გერმანელ პარტნიორებთან ერთად მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე რომლის განხორციელების შემდეგ გაივლის სერტიფიცირებას და პირველად საქართველოს სამედიცინო ბაზარზე იქნება ჰოსპიტალი, რომლის მკურნალობის ხარისხი და მეთოდოლოგია, სამედიცინო პერსონალი
(ექიმები, ექთნები) და ტექნოლოგიები შესაბამისობაში მოვა ევროკავშირის სამედიცინო სტანდარტების მოთხოვნებთან.

დაგვიმეგობრდით

trance