სტრეს-ექოკარდიოგრაფია

სტრეს-ექოკარდიოგრაფია "ჩაფიძის გულის ცენტრში"

დატვირთვის ტესტი სპეციალურ (ჰორიზონტალურ) ველოერგომეტრზე, რომლის დროსაც უწყვეტ რეჟიმში კონტროლდება ეკგ, არტერიული წნევა, მიმდინარეობს ექოკარდიოგრაფია.

რა არის სტრეს-ექოკარდიოგრაფია

სტრეს-ექოკარდიოგრაფია არის ორგანზომილებიანი ექოკარდიოგრაფიისა და დატვირთვის ტესტის კომბინაცია.
 დატვირთვის ტესტი სრულდება ველოერგომეტრზე
(ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ სიმულატორზე), სარბენი ბილიკზე, ტრანსეზოფაგური ელექტროსტიმულაციით და ფარმაცევტული საშუალებების გამოყენებით.

"ჩაფიძის გულის ცენტრში" სტრეს-ექოკარდიოგრაფია- ფიზიკური დატვირთვის ტესტი სრულდება სპეციალურ ჰორიზონტალურ ერგომეტრზე.

იშემიის დროს მიოკარდიუმის შეკუმშვის დარღვევა ხდება უფრო ადრე, ვიდრე ტიპიური ეკგ ცვლილებები, ამიტომ სტრეს-ექოკარდიოგრაფია უფრო მგრძნობიარე მეთოდია მიოკარდიუმის იშემიის გამოსავლენად, გულის
კორონარული დაავადების (სტენოკარდიის) დიაგნოზის დასადასტურებლად, ვიდრე სტრეს-ტესტები ელექტროკარდიოგრაფიის გამოყენებით.

მეთოდი საშუალებას იძლევა:

 • დეტალიზირებულ იქნეს მიოკარდიუმის იშემია;
 • განისაზღვროს სტენოზური კორონარული არტერიის აუზი;
 • იდენტიფიცირებულ იქნეს მიოკარდიუმის სიცოცხლისუნარიანობა ინფარქტის შემდგომი დაზიანებების მიდამოში;
 • შეფასდეს მარცხენა პარკუჭის შეკუმშვის ინოტროპული რეზერვი.

ჩატარების ჩვენებები:

 • გულის იშემიური დაავადების დიაგნოზი;
 • დატვირთვის ელექტროკარდიოგრაფიული ტესტის არაინფორმატიული შედეგები (ველოერგომეტრია, სარბენი ბილიკი) ან პაციენტის მიერ დატვირთვის
შეუძლებლობა;
 • გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში ინტერვენციულ ან ოპერაციულ რევასკულარიზაციამდე და მის შემდეგ იშემიური პასუხის განსაზღვრა;
 • გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში იშემიის არეალის იდენტიფიცირება;
 • რისკის ხარისხისა და პროგნოზის განსაზღვრა პაციენტებში დიდ ოპერაციამდე, პაციენტებში გულის იშემიური დაავადებით, ჰიპერტენზიით, მიოკარდიუმის არაკორონარული დაავადებებით;
 • მიოკარდიუმის სიცოცხლისუნარიანობის განსაზღვრა;
 • აორტის სტენოზის ხარისხის განსაზღვრა მარცხენა პარკუჭის შემცირებული სისტოლური ფუნქციის მქონე პაციენტებში.


დაგვიმეგობრდით

trance