სასერტიფიკატო პროგრამის

სასერტიფიკატო პროგრამის "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი" მორიგი კურსი დასრულდა

19 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით კლინიკური მენეჯერის გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამის "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი" მორიგი ონლაინ კურსი ჩატარდა. მასში მონაწილეობას იღებდა სამედიცინო ორგანიზაციების კლინიკის ხელმძღვანელები როგორც თბილისის, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან.


კლინიკური მენეჯერის გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამას "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი" მიენიჭა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს აკრედიტაცია (რს-543).

კურსზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები:

 • ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვის სისტემის მიზნები და ფუნქციები, ანდაცვის დაფინანსება, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მეთოდები;
 • ჯანდაცვის მენეჯმენტი, სამედიცინო ორგანიზაციების მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა
 • სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაცია, პირველადი ჯანდაცვა, ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურება, შინმოვლის სერვისები, პალიატიური ზრუნვა.
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა, სამედიცინო ბაზრის თავისებურებები, ჯანმრთელობის დაზღვევა;
 • ჯანდაცვის მარკეტინგი;
 • სამედიცინო სამართალი, ბიოეთიკა;
 • საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი;
 • საექთნო საქმე;
 • სამედიცინო მომსახურების ხარისხი - ინდიკატორები და გაზომვის მეთოდები, კლინიკური აუდიტის სქემა, სამედიცინო დაწესებულების კრიტიკული შემთხვევების მართვა, რისკის მენეჯმენტი,
 • ეპიდზედამხედველობა. ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი. ნარჩენების მართვა.
 • ჯანდაცვის მართვის ელექტრონული ინფორმაციული სისტემები, სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება და მართვა;

მოწვეული ლექტორები:


თენგიზ ვერულავა - მედიცინის დოქტორი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის მეცნიერების და განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ოთარ ვასაძე - მედიცინის დოქტორი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური კლინიკის ადამიანური რესურსების მართვისა და უწყვეტი განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

კახაბერ ჯაყელი, ეკონომიკის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ზურაბ ნიპარიშვილი - სამედიცინო სამართლის ასოციაციის პრეზიდენტი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

იოსებ მამუკელაშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, "საპარტნიორო ფონდის“ ფინანსური დირექტორის მოადგილე, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

ქეთევან გარსევანიშვილი - საქართველოს  საექთნო ასოციაციის პრეზიდენტი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის მთავარი ექთანი.

ხათუნა ყიფიანი - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის სააფთიაქო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

ბახვა კიკილაშვილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტი;

ოთარ ჩოკოშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის ეპიდემიოლოგი.

მანანა დონჯაშვილი - გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის სტატისტიკოსი

კურსი მოიცავდა 50 საკონტაქტო საათს. სალექციო დღეები: შაბათი, კვირა, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე. მსმენელებს გადაეცათ სასწავლო მასალები.


დაგვიმეგობრდით