სტაციონარული პაციენტის კმაყოფილების შესწავლის შედეგები

სტაციონარული პაციენტის კმაყოფილების შესწავლის შედეგები

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სავიზიტო ბარათი – საუკეთესო ხარისხია სამედიცინო მომსახურების სფეროში. ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუდმივი, კომპლექსური და რუტინული შრომა ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. 2016 წელს მიღებული ავტორიტეტული გერმანული აუდიტორული კომპანია KTQ-ს სერთიფიკატი და 2019 წელს წარმატებით გავლილი რესერტიფიცირება ადასტურებს, რომ ხარისხთან დაკავშირებული ყველა ასპექტის გათვალისწინებით აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი ევროპის საუკეთესო კლინიკებს შორის იკავებს ადგილს.

ცენტრის ხარისხის მართვის დეპარტამენტი პერმამენტულად პაციენტის კმაყოფილების შემსწავლელ სხვადასხვა ღონისძიებებს ატარებს. გვსურს, ჩვენი პაციენტების და ზოგადად საზოგადოების სამსჯავროზე გამოვიტანოთ სტაციონარული პაციენტების ხარისხის კმაყოფილების კვლევის შედეგები (გამოკითხვა ჩატარდა 2020 წლის 11 ივნისიდან 28 სექტემბრამდე)


კვლევა მოიცავდა რაოდენობრივ კომპონენტს. კვლევა ჩატარდა კითხვარის გამოყენებით რომელიც შედგებოდა როგორც ღია ასევე დახურული კითხვებისგან.
კითხვარი შედგენილი იყო საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, სადაც გამოყენებული იყო პაციენტის კმაყოფილების შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმები.

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის.


იხილეთ შედეგები

დაგვიმეგობრდით