კითხვარი COVID-19 გადატანილი პაციენტებისთვის

კითხვარი COVID-19 გადატანილი პაციენტებისთვის

აღნიშნული კითხვარის მიზანია კოვიდ - 19 გადატანის შემდგომი პერიოდში პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის და შემდგომი გართულებების შესწავლა და შესაბამისი მონაცემების ანალიზი.

კითხვარის შევსებით ჩვენ ვაგროვებთ სტატისტიკურ ინფორმაციას თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კოვიდის გადატანის შემდგომ პერიოდში, აღნიშნული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენი ექიმების მიერ სწორი და მიზანმიმართული რჩევების მოწოდებისთვის.

კითხვარის შევსებისას თქვენ არ გიწევთ თქვენი პირადი ან კლინიკური მონაცემების გაზიარება.

კვლევა ტარდება "აკად. გ. ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის" მიერ.  
რეკომენდებულია კითხვარის შევსება Google Chrome ბრაუზერში.

შეავსეთ კითხვარი​​​

დაგვიმეგობრდით