ცენტრის ექიმების სტატია გამომცემლობა Elsevier-ის Q1 ჟურნალ Heliyon-ში გამოქვეყნდა

ცენტრის ექიმების სტატია გამომცემლობა Elsevier-ის Q1 ჟურნალ Heliyon-ში გამოქვეყნდა

"აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის" ექიმების სტატია "Technical Difficulties during Electronic Cardiac Device Implantation in Patients with Persistent Left Superior Vena Cava" გამომცემლობა Elsevier-ის Q1 ჟურნალ Heliyon-ში გამოქვეყნდა, (ბიბლიოგრაფიული მონაცემები:Clarivate analytics impact factor - 3,776Scimagojr quartiles -  Q1)

ავტორები: ნიკა ქურიძე, კახაბერ ეცადაშვილი, ეთერ მინაძე, ბექა რუხაძე, ნანა ბაკაშვილი, მიხეილ წვერავა

სტატია ეხება საინტერესო შემთხვევის აღწერას, კერძოდ კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაციას პაციენტთან პერსისტული მარცხენა ზემო ღრუ ვენის შემთხვევაში, რომელიც წარმოადგენს იშვიათ სისხლძარღვოვან ანომალიას და დაკავშირებულია გარკვეულ სირთულეებთან ელექტრული კარდიომოწყობილობის იმპლანტაციისას.სტატია აღწერს პროცედურის მიმდინარეობის თავისებურებებს და წარმატებულ შედეგს იმპლანტაციისას და იმპლანტაციიდან ერთი წლის შემდეგ.სტატიის ბმული

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)01089-1

დაგვიმეგობრდით

trance